forsiden

Tanzania

- og egnen omkring Ruhija

Høstudbyttet falder, selv om flere munde skal mættes

Høstudbyttet falder, selv om flere munde skal mættes

Tanzania er at af verdens fattigste lande. Trods tilførsel af betydelig ulandshjælp og fredelige interne forhold er landet præget af dårlig økonomisk udvikling, fattigdom, sult, sygdom og korruption.

Med 20 millioner indbyggere, 120 stammesprog og mange religiøse retninger, kristne som islamiske, fattige og frugtbare regioner, er landet meget sammensat og svært at administrere.

Tanzania var tidligere tysk og senere britisk koloni i Østafrika (Tanganyika). Landet blev selvstændigt i 1963 og den første præsident Julius Nyerere forsøgte med et etpartisystem at gennemføre en landbrugs- uddannelses- og sundhedsrevolution baseret på udvikling af en landsbykultur med fællesskab (Ujamaa), inspireret af bl.a. Kina og andelsbevægelsen i Danmark.

Forsøget var i starten lovende og tiltrak megen ulandshjælp, men mislykkedes i løbet af få år pga. af problemer med manglende kompetence, manglende udenlandske investeringer, forgældelse, korruption og nepotisme. Problemer, som i dag dominerer landets udvikling.

Ruhija ligger på dette lille, frodige bjerg midt i bananland

Ruhija ligger på dette lille, frodige bjerg midt i bananland

Området omkring Bukoba ved Victoriasøen er relativt frugtbart (og smukt) og den lokale Haya-stamme er produktiv, men pga. af udvaskning, manglende penge til gødning og opdeling af land i mindre lodder til næste generationer, går landbrugsproduktionen tilbage, med det resultat, at flere får dårligere føde (hovedsagelig bananer) og få  har overskud til at forbedre hverdagen eller spare op.

Området er desuden et af de hårdest ramte af AIDS i verden, hvilket dræner landsbyerne for store ressourcer og efterlader mange i håbløshed og apati. Samtidig er korruption og nepotisme udbredt og forskellen på rig og fattig vokser. Der er "brugerbetaling" på mange typer service og udvikling er derfor forbeholdt en lille, velhavende overklasse. Religioner og stammerelationer udgør derfor små "stater" i staten.

Musik og dans samler befolkningen og giver folk følelse af  fællesskab, energi og trøst, hvad enten det er til landsby-fest, gudstjeneste, fællessang i marken, på landsradioen eller i en højttaler på markedet.

Afrikanernes musik udtrykker stolthed over deres farverige kultur, ligesom den med sin udadvendte "power" bidrager til verdensmusikkens udbredelse. Gennem sin appel til nye generationer i hele verden kan musik måske medvirke til større bevågenhed overfor Afrikas store problemer?

MUZIKI - dit instrument kan gøre en forskel lige på stedet

Drengen passer fårene i bananlunden og kommer ikke i skole

Musik indgår i hverdag og kunsthåndværk

Tanzania ligger i Østafrika, med Ruhija i det nordvestlige hjørne.

Gedehuset står på pæle- med selvrensende tremmer

Lokalt fiskeri i søen giver kun sparsomt udbytte

Lokalt fiskeri i søen giver kun sparsomt udbytte

Landsbyens duka - forretning

Landsbyens duka købmandsforretningen

Lerklinet Haya-hus

Bukoba er en støvet havneby i stagnation

Bukoba er en støvet havneby i stagnation

Bananer fragtes over Victoria-søen

Bananer fragtes over Victoria-søen